Detaily projektu
Název projektuBOTASKA - botanika s kamerou
KódCZ.1.07/2.2.00/15.0312
Příjemce dotaceUniverzita Palackého v Olomouci
Strukturální fond 
Operační programOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ projektuIndividuální projekt ostatní
Prioritní osa 
Oblast podpory2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy15
Datum realizace projektu 2 / 2011 - 22 měsíců
Výše grantu4 271 284,00 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření multimediálních e-learningových opor pokrývající tematickou oblast studijních oborů Biologie, Biochemie, Systematická biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Ochrana a tvorba životního prostředí, Biologie v ochraně životního prostředí a Biofyzika. Součástí opor budou digitalizované videozáznamy přednášek doplněné o prezentační snímky, klíčová slova, navigační aparát (tzv. webcasty). Opory budou dále obsahovat galerie komentovaných fotografií a online testy. Vytvořené výukové pomůcky budou otestovány v běžné denní výuce výše uvedených bakalářských studijních oborů. Na základě námětů a zpětné vazby od studentů budou e-learningové opory revidovány.
Projek podpoří minimálně 200 studentů Univerzity Palackého.

Hlavní cíle projektu

  • zkvalitnění výuky morfologie vyšších rostlin s důrazem na využití moderních technologií, multimédií, internetu a e-learningu
  • zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů absolventů přírodovědných oborů na trhu práce

PŘÍNOSY PROJEKTU

  • tvorba výukových opor z oblasti morfologie vyšších rostlin, které komplexně doplní a zefektivní prezenční výuku a samostudium,
  • využití multimediálního vzdělávacího portálu při samostudiu (možnost přehrát přednášku v libovolném čase, vyhledávání, autotesty, diskuse s učiteli a spolužáky, stahování videozáznamů a prezentací pro využití na mobilních zařízeních a další),
  • zefektivnění výuky pro zdravotně znevýhodněné studenty a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.