Postup realizace projektu

listopad 2012

 • Revize a kontrola naplnění úkolů projektu, splnění monitorovacích indikátorů
 • Příprava podkladů a jejich kompletace pro zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu

říjen 2012

 • Testování multimediálního portálu ve výuce
 • Evaluace

září 2012

 • Plánovaná porada realizačního týmu před finálními pracemi na projektu (konec projektu 30.11.2012)
 • Testování multimediálního portálu ve výuce

srpen 2012

 

 • Ukončeny práce na uploadu webcastů na multimediální (vzdělávací portál)
 • Pokračují revize výukových modulů a webcastů ve spolupráci s autory modulů a jejich odbornými pomocníky
 • Průběžné pořizování ilustračních záběrů - fotografií a jejich doplnění do webcastů
 • Zpracování Monitorovací zprávy č. 5

červenec 2012

 • Průběžné naplňování vzdělávacího portálu zpracovaných webcastů
 • Pokračují revize výukových modulů a webcastů ve spolupráci s autory modulů a jejich odbornými pomocníky
 • Průběžné pořizování ilustračních záběrů - fotografií a jejich doplnění do webcastů

 


červen 2012

 • Vzhledem k prodloužení KA 2 a KA 3 probíhá poslední dotáčení jednoho z témat
 • Průběžné naplňování vzdělávacího portálu zpracovaných webcastů
 • Zahájení revizí výukových modulů a webcastů

květen 2012

 • Zpracování monitorovací zprávy č. 3.
 • Plánovaná evaluace výsledků učení u studentů podpořených projektem.

duben 2012

 • Dotáčení stylizovaných přednášek.
 • Testování výukových modul§ ve výuce, průběžné ověřování výsledků vzdělávání.

březen 2012

 • Testování výukových modulů ve výuce.
 • Porada členů realizačního týmu 13.3.2012

únor 2012

 • Plánované poslední dotáčení stylizovaných přednášek.
 • Zahájení další etapy testování výukových modulů ve výuce.
 • Doplnění dalších webcastů na multimediální portál projektu.

leden 2012

 • Uskutečněno výběrové řízení pro grafický redesign a úpravu a rozšíření dat multimediálního portálu.
 • Plánovaná porada 10. ledna 2012.
 • Příprava seznamů dalších podpořených studentů  - MI 07.41.55 - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání.

prosinec 2011

 • Probíhá testování výukových modulů v přednáškách, práce s cílovou skupinou

listopad 2011

 • Nadále probíhá natáčení stylizovaných přednášek.
 • Pokračuje klíčová aktivita č. 3 - Zpracování a konverze multimediálních dat.
 • V měsíci listopadu byla zpracována a zkompletována MZ č. 2.
 • Probíhá testování výukových modulů v přednáškách, práce s cílovou skupinou.

říjen 2011

 • Plánovaná porada se uskuteční 18.10.2011.
 • Nadále probíhá natáčení videí.

září 2011

 • Od poloviny měsíce stanoveny středy jako natáčecí den.
 • Nadále běží klíčová aktivita 2.
 • Probíhá výběrové řízení na dodávku notebooků a tiskáren.

srpen 2011

 
 • Proběhla porada realizačního týmu za řešitele projektu.
 • Autoři modulů pořizují aktivně ilustrační fotografie pro své výukové moduly.
 • Probíhá úprava dat - ilustračních záběrů, jazyková a věcná korektura modulů.
 • Probíhá klíčová aktivita č. 2 - zpracování videí, střih.

červenec 2011

 • Rozšířil se tým autorů modulů o dalšího odborníka.
 • Dále probíhají práce na studijních oporách, pořizovány bohaté ilustrační záběry autory modulů.
 • Zpracování a konverze multimediálních dat.

červen 2011

 • Bude zahájeno natáčení prvních stylizovaných přednášek, následně budou natočené videosekvence digitalizovány, sestříhány a budou doplněny úvodní a závěrečné titulky obsahující prvky vizuální identity OP VK.
 • Paralelně s touto aktivitou budou vytvořeny webcasty, které budou uloženy na multimediální portál.
 • Plánovaná porada realizačního týmu za řešitele projektu.
 • Zhotoveny dva grafické návrhy na plakát projektu, zhotovení projektu.
 • Projekt BOTASKA prezentován na přírodovědném jarmarku PřF pro studenty SŠ.

květen 2011

 • 18.5. - porada všech členů týmu.
 • Probíhá zpracování monitorovací zprávy č. 1.
 • Započata práce a sběr podkladů pro další výukové moduly (např. Obecná charakteristika výtrusných cévnatých rostlin, Morfologická stavba plavuňovitých rostlin, přesliček a kapradin).

duben 2011

 • Uskutečněna porada realizačního týmu za řešitele projektu.
 • Autoři modulů pokračují ve zpracování výukových opor (např.: Vyšší rostliny – obecná charakteristika, Obecná charakteristika mechorostů, Systematické členění a morfologická stavba mechorostů, Morfologická stavba vybraných zástupců pěstovaných rostlin, morfologické deskriptory.
 • Publicita projektu: finalizace grafické podoby plakátu a skládačky, informující o výstupech a přínosech projektu BOTASKA.
 • Zpracováno několik článků informujících o realizaci projektu BOTASKA, o jeho smyslu a přínosu. V následujících několika měsících budou články uveřejněny v časopisech Moderní škola; Biologie, chemie, zeměpis a v Učitelských novinách.

březen 2011

 • Uskutečněna porada realizačního týmu za řešitele projektu.
 • Autoři modulů pokračují ve zpracování výukových opor.
 • Publicita projektu: zpracování prvního grafického návrhu a textové části letáku a skládačky projektu.

únor 2011

 • Uskutečněna úvodní porada všech členů týmu, jak za řešitele projektu, tak partnery.
 • Ve spolupráci s IT specialistou byly v tomto monitorovacím období vytvořeny standardizované šablony v programu PowerPoint, šablony pro tvorbu testů a šablony pro tvorbu komentářů k fotografiím, které byly poskytnuty autorům modulů. Autoři modulů byli proškoleni, jak pracovat s šablonami, jak tvořit jednotlivé komponenty opor.
 • Započata práce na tvorbě některých výukových opor.
 • Vytvořeno logo projektu BOTASKA.